Första Hjälpen Blogg

24 augusti, 2012

Hjärt­startare | Defibrillator

Defibrillator, eller hjärtstartare, är en anordning som används för att ge elstötar, defibrillering, för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av […]
2 november, 2012

Ridskolor erbjuds nu gratis undervisning i första hjälpen

Kunskap i första hjälpen räddar liv. En satsning från staten innebär nu att ridskolorna i Halmstad kan få utbildning i ämnet kostnadsfritt. Läs mer: http://lokaltidningen.se/kunskap-räddar-liv-/20121101/artikler/121029961/#ixzz2B3DKXRsl  
30 januari, 2013

Kampanj ska hjärtssäkra Sverige

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp, men bara 500 överlever. Det vill Hjärt-Lungfonden råda bot på genom en ny kommunikationskampanj som riktar sig […]
1 mars, 2013

Aktuellt

131217 Vi har utbildat på många olika företag under Nov-Dec. Mest HLR o Hjärtstartareutbildningar, har även sålt hjärtstartare till Lantmännen i Falkenberg med utbildning och till Pio […]
9 oktober, 2013

Gratis utbildning i brandskydd!

Riks­brand­s­ut­bil­darna erbju­der kost­nads­fri utbild­ning “Brand­skydd i din bostad” för äldre personer. FRIS erbju­der kost­nads­fri utbild­ning “Brand­skydd i din bostad”  för SFI-elever. Fan­tas­tiska erbju­dan­den, först till kvarn […]
5 november, 2013

Hjälp Hjärna Hjärta – webbutbildning

Hjälp Hjärna Hjärta, en ny enkel webbutbildning för alla i samhället. Den kallas också ett Hjärna-Hjärta körkort. Du når utbildningen från HLR-rådets webbsida, www.hlr.nu . Här lär […]
17 december, 2013

131217

Vi har utbildat på många olika företag under Nov-Dec. Mest HLR o Hjärtstartareutbildningar, har även sålt hjärtstartare till Lantmännen i Falkenberg med utbildning och till Pio Pio […]
18 januari, 2014

2014-01-18

Nu har vi varit på Linsons Terminalteknik i Åled och hjärtsäkrat deras arbetsplats med utbildning till all personal, samt även satt upp en Hjärtstartare. Denna vecka […]