Första Hjälpen

VI LÄR DIG RÄDDA LIV!

Vi utbildar i Första Hjälpen / HJÄRT LUNG RÄDDNING samt Hjärtstartare / AED och grundläggande brandskyddsutbildning.

Varje dag så drabbas ett antal i Sverige av hjärtstopp, den hjälpen som ges de första minuterna efter ett hjärtstopp är helt avgörande för om den drabbade kommer att överleva eller ej.

På en H-L-R kurs får du lära dig alla omedelbara åtgärder du kan göra för att rädda ett liv vid ett hjärtstopp.


Utbild­ningsser­vice affär­sidé är att till­han­dahålla kun­dori­en­terad utbild­ning som omfat­tar de akuta/omedelbara åtgärderna vid en oly­cka eller hastigt insjuk­nande.
Vi föl­jer och använ­der oss av Sven­ska Car­di­ologförenin­gens och Sven­ska Hjärt– och Lun­gräddningsrådets utbild­nings­ma­te­r­ial samt anvisningar.

Första hjälpen!

SENASTE NYHET & BLOGG

27 januari, 2021

2020-2021

Tyvärr har pandemin gått hårt mot utbildningar rent generellt, men från våren 2020 började vi med en helt ny Coronasäkrad utbildning, så vi kommer igång sakta […]
5 mars, 2018

Hjärtsäkrade Företag

Utbildningsservice i Halmstad har hjärtsäkrat nya företag i Halland/Skåne! Det innebär att dom uppdaterar sin personal (inom 12 mån) regelbundet samt att dom har en egen […]
24 januari, 2018

Samarbete

Samarbete med Presto Brandsäkerhet påbörjades under slutet av 2019 med Brandutbildningar och Sjukvårdsutbildningar. Efter att Farligt Gods Gruppen gått in under Prestos vingar. Vi har ett […]