Livräddarutbildning Hjärt-Lung Räddning / Hjärtstartarutbildningfirstaid_button

Utbildningsmål
Att snabbt och korrekt undersöka, larma och ta hand om
person som är medvetslös har andningsstopp eller hjärtstopp. Hur en hjärtstartare fungerar och hur man använder den. Max 12 pers. Tyngdpunkten är praktik.

Utbildningsinnehåll
– De första kritiska minuterna
– Kontroll av medvetande – andning
– Skapa fria luftvägar vid medvetslöshet
– Säkra fria luftvägar med stabilt sidoläge
– Vid andningsstopp eller onormal andning
– Larma 112
– Starta Hjärt-Lung-Räddning
– Scenarieövningar för att kunna använda hjärtstartaren på rätt sätt
– Vid ev uppvaknande avbryt HLR och övervaka
– Övervaka i väntan på ambulans
– Examinering med kursbevis
– Utdelning av kompetenskort
– Hastigt insjuknande

Förkunskaper
Inga förkunskaper

Tidsåtgång
Tre timmar

ekg bild

Arbetar du med el är du skyldig att kunna hjärt och lungräddning.

Intresseanmälan

Vill du ha mer information gällande utbildning eller bokning fyll i formuläret nedan

    Välj vilken/vilka utbildning/ar du är intresserad av: