Hjärt­startare | Defibrillator
24 augusti, 2012
Show all

Säkerhetsguide för evenemang, Räddningsverket, 2008

Första hjälpen är sådan vård som en olycks- eller sjukdomsdrabbad kan ta emot oavsett tid och plats. Ibland även benämnd LABC vilket är en förkortning av den prioritetsordning som gäller vid en insats, livsfarligt läge, airways, breathing och circulation. Vem som helst, envar, får lov att ge första hjälpen. Första hjälpen kan ges var och när som helst.

Snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda livet eller förhindra att skadan eller sjukdomen förvärras hos en akut skadad eller insjuknad.

(Säkerhetsguide för evenemang, Räddningsverket, 2008)