Vi kan även erbjuda ett urval av produkter
relaterat till våra
utbildningar

 Pro­dukt Beskrivning
Första Hjälpen­väska forstahjalpen1forstahjalpen2 forstahjalpen3Första Hjälpen väska
innehål­lande det mesta som
kan vara bra att ha vid ett
akut omhändertagande.
Mun­skyddmunskyddMun­skydd som sky­d­dar dig mot smitta vid
and­ning­shjälp
med mun
mot mun meto­den.
Lätt att
smidigt att ha med sig i nyckelknippan.
Hjärt­startare HS1 Laerdal/Philips hjartstartareNu kan alla rädda liv! Ger dig
tryg­gheten att veta att du kan rädda liv redan innan hjälpen
kom­mer. Utfor­mad för att kunna använ­das av alla, när som helst och var som helst.
Pock­et­mask Hårt plastfodral pocketmaskPock­et­mask som kom­binerar
en lågre­sistent envägsven­til och 3M™ Fil­trete™ vat­te­navvisande
fil­ter för engångs­bruk, för att
sky­dda livräd­daren på ett
över­lägset sätt sam­tidigt som patien­ten ven­til­eras för att
räd­das till livet.
Laerdal
pock­et­mask
Mjukt fodral
 masker_mjukLaerdal Pocket Mask kom­binerar en lågre­sistent envägsven­til och 3M™ Fil­trete™ vat­te­navvisande
fil­ter för engångs­bruk, för att
sky­dda livräd­daren på ett
över­lägset sätt sam­tidigt
som patien­ten ven­til­eras
för att räd­das till livet.
Cederoths första hjälpentavla tavlaCed­er­roth Första Hjälpen-tavlor ser till att alla nöd­vändliga hjälpmedel alltid finns på plats, med tydliga och lät­tbe­gripliga instruk­tioner tryckta direkt på förpackningarna.
Släckare Brand­släck­n­ing­sutrust­ning och annan brand materiel enligt önskemål.

ekg bild