Utbildningsservice AB etablerades i Halmstad i slutetutbs_button
av 1980-talet av Bengt-Åke Andersson.
Företaget tillhandahåller varor och tjänster inom ämnet
Första Hjälpen, Hjärt-Lung Räddning, hjärtstartarutbildning och brandskydd enligt
SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete).
Utbildningsservice har kunder i hela södra Sverige och utgår i från Halmstad.

Utbildningsservice affärsidé är att
tillhandahålla kundorienterad utbildning
som omfattar de akuta/omedelbara
åtgärderna vid en olycka eller hastigt insjuknande.

Vi följer och använder oss av alla riktlinjer som utges av
Svenska Hjärt- och Lungräddningsrådet.
Vi håller oss alltid uppdaterade och lär ut efter de allra senaste rönen.

Om Bengt-Åke Andersson

”Jag har haft förmånen att få jobba med sjukvård i nästan 40 år,
bortsett från sista åren som jag varit insatschef i Försvarsmakten.”

Bengt-Åke började 1973 i Försvarsmakten och började gå utbildningar
i Första Hjälpen redan 1974.

Han ansvarade för sjukvårdsutbildningen på I 16 till 1981, då han gick över till
Flygvapnet. Han har gått all sjukvårdsutbildning och katastrofutbildning
inom försvarsmakten samt Räddningsledareutbildning i Flygvapnet och
blev därefter huvudlärare för all brandpersonal i Flygvapnet beträffande
sjukvård.

Bengt-Åke har också varit engagerad i Röda Korset och gick alla utbildningar för
Röda Kors lärare som fanns och var Röda Korslärare i många år
och blev bl.a. instruktör för blivande Röda Korslärare på Mariefred i Stockholm i
några år.

Bengt-Åke har också varit ute i FN-tjänst, c:a 2.5 år, med
tyngdpunkt sjukvård och rädda liv.
– Cypern, ansvarig för akutsjukvård samt katastrofinsatser
– Libanon, likadant
– Kosovo, byggt upp brandsäkerheten under 1,5 år

Har sedan 1988 gått kontinuerligt på kompetenshöjande utbildningar!ekg bild