Aktuellt
1 mars, 2013
Hjälp Hjärna Hjärta – webbutbildning
5 november, 2013
Show all

Gratis utbildning i brandskydd!

Riks­brand­s­ut­bil­darna erbju­der kost­nads­fri utbild­ning “Brand­skydd i din bostad” för äldre personer.

FRIS erbju­der kost­nads­fri utbild­ning “Brand­skydd i din bostad”  för SFI-elever.

Fan­tas­tiska erbju­dan­den, först till kvarn gäl­ler… För mer info och/eller bok­ning, kon­takta kontakt@brandteknik.nu