Första Hjälpen och Hjärt-Lung Räddningfirstaid_button

Utbildningsmål
Att snabbt och korrekt undersöka,
larma och ta hand om skadad/sjuk person.
Max 12 pers. Tyngdpunkten är praktik.

Utbildningsinnehåll
– Livshotande läge?
– De första kritiska minuterna
– Kontroll av medvetande – andning
– Skapa fria luftvägar vid medvetslöshet
– Säkra fria luftvägar med stabilt sidoläge
– Vid andningsstopp eller onormal andning
– Larma 112
– Starta Hjärt-Lung Räddning
– Vid ev uppvaknande eller egen normal andning, avbryt HLR
– Övervaka i väntan på ambulans
– Stoppa olika blödningar
– Förebygga cirkulations svikt
– Åtgärder vid trafikolycka
– Tilllämpningsövning av utbildningen
– Examinering med kursbevis
– Information / demonstration av hur en Hjärtstartare fungerar

Förkunskaper
Inga förkunskaper

Tidsåtgång
Fyra timmar

ekg bild

Intresseanmälan

Vill du ha mer information gällande utbildning eller bokning fyll i formuläret nedan

    Välj vilken/vilka utbildning/ar du är intresserad av: