Livräddarutbildning Hjärt-Lung Räddningfirstaid_button

Utbildningsmål
Att snabbt och korrekt undersöka, larma och ta hand om
person som är medvetslös har andningsstopp eller hjärtstopp. Max 12 pers. Tyngdpunkten är praktik.

Utbildningsinnehåll
– De första kritiska minuterna
– Kontroll av medvetande – andning
– Skapa fria luftvägar vid medvetslöshet
– Säkra fria luftvägar med stabilt sidoläge
– Vid andningsstopp eller onormal andning
– Larma 112
– Starta Hjärt-Lung-Räddning
– Vid ev uppvaknande eller egen normal andning, avbryt HLR
– Övervaka i väntan på ambulans
– Examinering med kursbevis
– Information / demonstration av hur en Hjärtstartare fungerar

Förkunskaper
Inga förkunskaper

Tidsåtgång
Två timmar

ekg bild

Arbetar du med el är du skyldig att kunna hjärt och lungräddning.

Intresseanmälan

Vill du ha mer information gällande utbildning eller bokning fyll i formuläret nedan

    Välj vilken/vilka utbildning/ar du är intresserad av: