Grundläg­gande brand­sky­ddsut­bild­ning enligt SBAbrand_button
(Sys­tem­a­tiskt Brand­sky­dds Arbete)

Utbildningsmål
Förebygga brandtillbud, rädda liv och släcka vid eventuell brand. Skapa förståelse för hur brand uppkommer.

Utbildningsinnehåll
– Förebygga brandtillbud
– Kunskap om olika släckare och dess innehåll
– Agera rätt vid eventuell brand eller utrymning
– Praktisk övning – släckning med brandsläckare

Förkunskaper
Inga förkunskaper

Tidsåtgång
Tre timmar eller skräddarsytt efter dina behov

Samarbetspartners:
Bjäre BrandTeknik – http://www.brandteknik.nu/
Utrymningsplaner – utrymningsplaner.com

ekg bild

Enligt ny lagstiftning är även fåmansföretag skyldiga att utbilda sin personal i SBA.

 

Intresseanmälan

Vill du ha mer information gällande utbildning eller bokning fyll i formuläret nedan

    Välj vilken/vilka utbildning/ar du är intresserad av: