Öppna utbildningar i Hjärt-LungRäddning varje månad m. info/demo av hjärtstartare