Livräddarutbildning Hjärt-Lung Räddningfirstaid_button

Utbildningsmål
Att snabbt och korrekt undersöka, larma och ta hand om
person som är medvetslös har andningsstopp eller hjärtstopp. Max 12 pers. Tyngdpunkten är praktik.

Utbildningsinnehåll
– De första kritiska minuterna
– Kontroll av medvetande – andning
– Skapa fria luftvägar vid medvetslöshet
– Säkra fria luftvägar med stabilt sidoläge
– Vid andningsstopp eller onormal andning
– Larma 112
– Starta Hjärt-Lung-Räddning
– Vid ev uppvaknande eller egen normal andning, avbryt HLR
– Övervaka i väntan på ambulans
– Examinering med kursbevis
– Information / demonstration av hur en Hjärtstartare fungerar

Förkunskaper
Inga förkunskaper

Tidsåtgång
Två timmar

ekg bild

Arbetar du med el är du skyldig att kunna hjärt och lungräddning.