Livräddarutbildningar

L-ABC
Första Hjälpen och Hjärt-Lung Räddning

HLR
Hjärt-Lung Räddning

D-HLR
Hjärt-Lung Räddning och hjärtstartarutbildning med hjälp av en halvautomatisk hjärtstartare

Brand
Grundläggande brandskyddsutbildning enligt
SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete)

EKG Bild

Alla utbildningspaket kan skräddarsys enligt kundens önskemål.
Vid samtliga utbildningstillfällen demonstreras en hjärtstartare.