Händer i höst

Efter en välbehövd semester har Utbildningsservice kört igång igen!
Vi startade med Norrvikens Trädgårdar, utbildning av all personal i Akut Omhändertagande inkl.Hjärtstartare.

Vi har hunnit med ett antal utbildningar på Tylöhus med Ragnars inredningar som har en kontinuerlig återkoppling för dom anställda att uppdatera sig i att rädda liv. Mycket bra tänk från ledningen att kompetensutveckla sin personal kontinuerligt i HjärtLungRäddning med Hjärtstartare.

Nu startar vi en utbildning för lärareförbundet, de ska lära sig Rädda Liv under hösten.

Vårt erbjudande till allmänheten finns fortfarande kvar i vår öppna utbildning:
första onsdagen varje månad för HLR-utbildning och info/demo om Hjärtstartare på Bohusgatan 4 Halmstad (anmälan till info@utbs.se)

Idrottsskadeutbildning startas också i höst,
(Denna utbildning är ute på företagen). Utbildning i vad ska man göra vid stukningar och muskelskador, hur ska man tejpa etc.

Vi kommer även att starta utbildning för alla som jobbar med elektricitet, vad händer när du får ström genom kroppen och vad är viktigt att tänka på (företagen anmäler utbildningsbehov via info@utbs.se)

Kompetensutveckling etc

Utbildningsservice är på kompetensutbildning i Stockholm denna veckan!
Vi går igenom nytt material för utbildning, samt olika utbildningar/utbildningsmetodik. Väldigt intressant! Vi går också igenom nya riktlinjer o guidelines i HLR som kommer i slutet av 2016.

Nästa vecka startar en intensiv period där alla Taxiförare i Halmstad Taxi samt Sennans Taxi ska få en 3 timmars utbildning i HLR och hastigt insjuknande (c:a 300 förare).

Nyheter 2015

Utbildningsservice har startat 2015 med repetitionsutbildning hos bl.a. LinSon Terminalteknik Åled, samt grundutbildningar på Baker Tilly i Halmstad.
Vi åker på kompetensutbildning V 7, för utbildning inom akut omhändertagande av sjuka/skadade personer samt uppdatering på samtliga Hjärtstartare som finns på marknaden.

Hyr en Akutryggsäck!

Hyr en akutryggsäck med Hjärtstartare o förbandsmaterial!
Utbildningsservice hyr ut första ryggsäcken till Nöjet Konsert AB i 7 veckor!

För mer info kontakta Utbildningsservice i Halmstad.
Bengt-Åke Andersson, tel. 070-586 04 51 el. info@utbs.se

unnamed