Första Hjälpen

VI LÄR DIG RÄDDA LIV!                                          

Vi utbildar i Första Hjälpen / HJÄRT LUNG
RÄDDNINGfirstaid_button samt Hjärtstartare / AED
och
grundläggande brandskyddsutbildning

Varje dag så drabbas ett antal i Sverige av hjärtstopp, den hjälpen som ges de första minuterna efter ett hjärtstopp är helt avgörande för om den drabbade
kommer att överleva eller ej.

 På en H-L-R kurs får du lära dig alla omedelbara åtgärder du kan göra för att rädda ett liv vid ett hjärtstopp.


HLR_frontUtbild­ningsser­vice affär­sidé är att till­han­dahålla kun­dori­en­terad utbild­ning som omfat­tar de akuta/omedelbara åtgärderna vid en oly­cka eller hastigt
insjuk­nande. Vi föl­jer och
använ­der oss av Sven­ska
Car­di­ologförenin­gens och
Sven­ska Hjärt– och
Lun­gräddningsrådets
utbild­nings­ma­te­r­ial samt anvisningar.

Radioinslag med Halm­stad Utbild­ningsser­vice om Hjärtstartare!

ekg bild